SWELLTITE

Opis

SWELLTITE to kompozytowa membrana hydroizolacyjna składająca się z warstwy bentonitu sodowego osłoniętego z jednej strony rozpuszczalną membraną, a z drugiej zespolona z szarą geomembraną polimerową.

Materiałem stanowiącym o wodoszczelności produktu jest bentonit sodowy, który chłonąc wodę i pęczniejąc stanowi aktywną barierę przeciwwodną o właściwościach samouszczelniających.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

  • Poziome i pionowe izolacje podziemnych części budynków.
  • Fundamenty ścian murowanych.
  • Stropodachy w tym elementy: tarasów, dziedzińców, garaży podziemnych, boisk sportowych.
  • Tunele wykonywane w wykopie otwartym.

Charakterystyka

Ochrona przed penetracją wody:

  • Połączenie aktywnej warstwy bentonitu sodowego z odporną na przebicia grubą warstwą geomembrany.
  • Elastyczna i łatwa w montażu membrana posiadająca właściwości samonaprawcze i samouszczelniające.

Cechy montażu:

  • Zabezpieczone zakłady membrany i mechaniczny system mocowań można wykonywać w utrudnionych warunkach montażowych.
  • Dzięki grubej warstwie geomembrany w wiekszości przypadków nie jest wymagane stosowanie warstwy ochronnej.

Różnorodność zastosowań:

  • Udowodniona skuteczność zastosowań na stropodachach typu „Sandwich”, stropodachach, dachach odwróconych i dachach zielonych.
  • Możliwość stosowania zarówno na nowych jaki i istniejących konstrukcjach.

Swelltite dostarczany jest w rolkach o wymiarach 1,02 m x 10 m (10,2 m2).
Grubość 2 mm.
Nie należy instalować w stojącej wodzie lub podczas opadów deszczu.
Nie może stanowić hydroizolacji konstrukcji powyżej poziomu gruntu.
Swelltite nie stanowi uszczelniania dylatacji.

Dane techniczne

Masa powierzchniowa: ≥ 3800 g/m2
Grubość, przy nacisku 2 kPa: ≥2,3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach: ≥8 kN/m
Wydłużenie względne przy obciążeniu maks. w obu kierunkach: 160±10 %
Wytrzymałość na statyczne przebicie (metoda CBR): ≥1,6 kN
Przemieszczenie przy przebiciu: 78±10 mm
Wytrzymałość na dynamiczne przebicie, średnica otworu: ≤9mm
Edometryczny wskaźnik pęcznienia: ≥50%
Czas pęcznienia: 15÷25doby
Ciśnienie pęcznienia: ≥200 kPa
Czas rozpadu otuliny: . 3÷1min

Swelltite dostarczany jest w rolkach o wymiarach 1,02 m x 10 m (10,2 m2).
Grubość 2 mm.

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020