RURY DO WYMUSZENIA RYS

Opis

RURY DO WYMUSZENIA RYS w kontrolowany sposób osłabiają przekrój ściany wywołując pionowe rysy w ściśle określonym miejscu (wzdłuż wbudowanej rury), a następnie zapewniają uszczelnienie miejsca pęknięcia. Wykonane są z PVC z czterema piórami kotwiącymi oraz dwoma rysującymi. Dla stabilizacji wewnątrz wbudowana jest rura z twardego PVC.

ZASTOSOWANIE:
Dzięki specjalnemu kształtowi służy do kontrolowanego osłabiania przekroju i jednocześnie doskonale uszczelnia powstałą rysę.

Charakterystyka

Rury należy stosować w obiektach narażonych na działanie wód gruntowych lub cieczy będących pod ciśnieniem, w których technologia szalowania lub betonowania wymaga prowadzenia prac na długim odcinku ścian.

Surowiec podstawowy to PVC-P w wersji NB lub BV, co wskazuje na odporność na działanie związków bitumicznych (BV) lub niebitumicznych (NB). Poza tym materiał jest obojętny pod względem fizjologicznym.

W wersji standardowej rury odporne są na działanie związków niebitumicznych (NB)

Dane techniczne

Twardość: 82 ± 5 ˚Sh
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 9 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu: ≥ 200%
Wytrzymałość na rozdzieranie: ≥ 10 N/mm2

Typ Wymiar zewnętrzny zawiera pióra rysujące a Wymiar wewnętrzny średnica rury b
M 1 66 mm 105 mm 66 mm
M 2 88 mm 127 mm 88 mm
M 3 175 mm - 175 mm

Standardowe długości elementu: 2,5 m, 3,0 m, 4, 0 m, 5,0 m.
Możliwe jest zamówienie wyrobu innej długości.

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020