FORFLEX 5000

Opis

FORFLEX 5000 służy do wykonywania przerw roboczych
w konstrukcjach żelbetowych.
Forflex 5000 jest samonośny.
Konstrukcję nośną stanowią kratownice.
Zakres stosowania:
dla płyt grubości 0,5 - 7,0 m

Charakterystyka

Dane techniczne

Typ Długość L [m] Rodzaj podpory Grubość g [mm]
Forflex 5000 /0,70 2,25 kratownica 0,70
Forflex 5000 /1,00 2,25 kratownica 1,00
Forflex 5000 /1,25 2,25 kratownica 1,25

Wysokości wg. projektu.
Wszystkie elementy wykonywane są wg projektów szalowania i podziału płyty fundamentowej z zastosowaniem systemu Formax, oraz z uwzględnieniem rozstawu, ilość i grubości podparć.

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020