FORBIT BR

Opis

FORBIT BR - listwa wymuszająca rysę w elementach konstrukcji żelbetowych wraz z uszczelnieniem bitumicznym.

ZASTOSOWANIE - wymuszenie rysy w ścianie żelbetowej.
Stosowane przy wykonywaniu kontrolowanych rys w płytach i ścianach przy równoczesnym ich uszczelnianiu samowulkanizującym bitumem.

Nie posiadają własnej konstrukcji nośnej.

Charakterystyka

Montaż Forbit BR pomiędzy zbrojeniem w ścianie drutem wiązałkowym.
Przed betonowaniem należy Forbit BR podeprzeć lub zabezpieczyć prętami stalowymi.

Zalecany montaż bitumem od strony zagrożenia wodą.

Dane techniczne

Forbit BR: Grubość blachy: 0,7/1,0/1,25 mm Wysokość standard.: H = 2,25 m
Forbit 1000 B: Grubość blachy: 0,7/1,0/1,25 mm Długość standard.: H = 2,25 m
Forbit 1000 BV: Grubość blachy: 0,7/1,0/1,25 mm Wysokość standard.: H = 2,25 m
Forbit 5000 B: Grubość: 0,7/1,0/1,25 mm Podpora: kratownica Długość:. H = 2,25 m
Możliwe są wykonania niestandardowe (zróżnicowane wymiary) wg zamówień.

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020