FORBIT 1000 B

Opis

FORBIT 1000 B i BV są połączeniem szalunku traconego Formax 1000 i blachy uszczelniającej
pokrytej Bitumem.

STOSOWANE:
przy szalowniu przerw roboczych w płytach i ścianach przy równoczesnym ich uszczelnianiu bitumem.
Istnieją typy mające konstrukcje nośną.

Charakterystyka

Montaż Forbit 1000 B pomiędzy dolnym i górnym zbrojeniem płyty.

  • dla H < 30 cm - profil płaski;samonośny
  • dla H > 30 cm - profil zębaty;wymaga podparć

Długość standardowa L = 2,25 m.
System zawiera kształtki typu: Krzyżak, T oraz L.

Montaż Forbit 1000 BV pomiędzy zbrojeniem w ścianie drutem wiązałkowym.
Przed betonowaniem należy Forbit podeprzeć.
Wysokość standard. H = 2,25 m.
Zalecane układanie bitumem od strony napływającej wody.

Dane techniczne

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020