BENTOSEAL

Opis

BENTOSEAL jest materiałem wchodzącym w skład systemu aktywnych hydroizolacji. Powstaje w wyniku połączenia bentonitu sodowego z kauczukiem butylowym. Dzięki temu materiał zyskuje konsystencję gęstego, pęczniejącego smaru, który jest bardzo łatwy w aplikacji.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

  • Obróbka elementów przechodzących przez izolowaną konstrukcję tj .rury, bednarki, przewody itp.
  • Wykonanie fasety wyoblającej w narożach wewnętrznych.
  • Uszczelnienie wokół kotew gruntowych stałej zabudowy wykopu powiązanej z gruntem nośnym.
  • Naprawa uszkodzeń hydroizolacji.

Charakterystyka

Bentoseal to masa uszczelniająca na bazie bentonitu sodowego/gumy butylowej, zaprojektowana do przygotowywania szeregu powierzchni i prac wykończeniowych związanych z ochroną przed wodą przy użyciu
wybranych membran wodochronnych.
Bentoseal pęcznieje w kontakcie z wodą, zapewniając uszczelnienie zapobiegające penetracji wody. Bentoseal, o konsystencji gęstego smaru, umożliwia łatwe nakładanie i przylega do większości podłoży.
Bentoseal przeznaczony jest do stosowania poniżej poziomu gruntu.
Można go stosować na powierzchniach betonowych, murowanych i większości powierzchni metalowych.
Nie należy używać produktu na izolowanych systemach piankowych do formowania betonu.
Używać w zastosowaniach przy prawidłowym zamknięciu.
Grunt zasypki powinien zostać zagęszczony do gęstości 85% zmodyfikowanej skali Proctora.
Bentoseal nie jest środkiem do uszczelniania połączeń rozszerzalnych.

Korzyści:

  • Aktywne, pęczniejące uszczelnienie elementów przenikających konstrukcję.
  • Łatwa aplikacja w szerokim zakresie temperatur.
  • Możliwość aplikacji podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  • Doskonała przyczepność do izolowanego podłoża.

Dane techniczne

PRZYBLIŻONE WYDAJNOŚCI

Użycie typowe pokrycie
Faseta grub. 19 mm w narożniku wewnętrznym: 1,6 m.b./kg
Warstwa o grubości 2,3 mm: 0,3 m kw./kg
Faseta grubości 19 mm w narożniku wewnętrznym
z wyprowadzeniem na 150 mm i grubość 2,3 mm: 0,6 m.b./kg
Warstwa grubości 2,3 mm i szerokości 100 mm
wzdłuż krawędzi zakończenia membrany: 3,0 m.b./kg

Bentoseal dostarczany jest w puszkach 18 kg (14 litrów) w formie gotowej do użycia szpachli.

Copyright © BTCDYSTRYBUCJA.PL 2020